Лекция и коктейл при встъпването на д-р В. Обретенов в академичната длъжност "професор" - 12.09.2012 г.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18