Лекция на д-р Р. Величкова при встъпване в академична длъжност доцент -
23.01.2014 г.

Р. Величкова   Р. Величкова   Р. Величкова   Р. Величкова
  Р. Величкова   Р. Величкова