Защити на дисертационни трудове - 2013 г.

С. Мижорски   С. Мижорски   С. Мижорски   Ал. Станилов
Ал. Станилов   Ал. Станилов   Ал. Станилов   Ал. Станилов