В. Василев

доц. д-р инж. Венцислав Невянов Василев

каб. 11212
тел. 02/965 2313
venvasattu-sofia.bgАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.

Образование и кариера

2009 - доцент по „Хидравлични и пневматични задвижващи системи”, ТУ-София
2006 - доктор по „Хидравлични и пневматични машини и съоръжения” ,ТУ-София,
Тема: „Изследване на ролкова тръбна помпа с прави цилиндрични ролки”
1997 – 2008 главен асистент, ВТУ-София
1989 – 1997 старши асистент, ВТУ-София
1987 - 1989 асистент, ВТУ „Тодор Каблешков”-София
1985 - 1987 - конструктор по хидравлика в „ТКЕР 6-ти септември” (Технологичен комбинат за електрокари и робокари), София
1985 - маг. инж. „Хидравлика и пневматика”, ТУ-София

Преподавателска дейност

Основни курсове: Пневмозадвижване и пневмоавтоматика; Обемни хидравлични и пневматични машини, Обемни ротационни машини; Хидро- и пневмозадвижвания;
Учебни пособия: Ръководство за лабораторни упражнения хо хидравлични и пневматични машини и задвижвания – ВТУ, 2008 г.
Хидравлични и пневматични системи на железопътни строителни машини, учебник-записки, 2008 г.

Научни интереси и проекти

Основни области:
Хидравлични и пневматични машини с обемен принцип на действие - проектиране и конструиране; Хидравлични и пневматични системи за задвижване и управление; Пневмоавтоматика.
Участие в проекти:
Общо 15, последен - „Изследване и енергийна ефективност на системи за пневмотранспорт на гранулирани материали”, 2010-2011.

Брой публикации - 40.

Изобретение - 1.

Инженеринг, проектиране, производство и консултации

Хидравлични елементи и системи за задвижване и управление – проектиране и конструиране; Хидравлични и пневматични машини  с обемен принцип на действие; Анализ и синтез на пневматични задвижвания; Симулационно моделиране и проектиране на пневматични задвижващи системи.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ