В. Обретенов

проф. д-р Валентин Славов Обретенов

Лична страница: www.hydrolab.tu-sofia.bgbg/documents/CVs/CV-Obretehov.html
каб. 11210
тел. 02/965 23 33

v_obretenovАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.attu-sofia.bgАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.

Образование и кариера

2012 - професор, професионално направление 5.1 "Машинно инженерство", научна специалност "Хидравлични и пневматични машини и съоръжения"
1986 - доцент по „Водни турбини”, ТУ-София;
1982 - доктор инженер, ТУ-София, „Изследване и разработване на радиално-осови (тип Францис) водни турбини с ниска специфична честота на въртене”
1976 - асистент, ТУ-София
1973 - маг. инж. „Хидравлични машини и съоръжения”, ТУ-София

Преподавателска дейност

Основни курсове: Водни турбини, Турбомашини, Хидравлични машини и пневматика, Компютърно моделиране и проектиране в хидро- и пневмотехниката.
Публикации: 5 учебника, 4 учебни пособия, една монография,148 научни публикации в 18 страни, 3 авторски свидетелства.
Ръководство на докторанти – 10.
Защитили докторанти - 1.

Научни интереси и проекти

Основни области: Лопатъчни хидравлични машини (водни турбини, помпи), хидроенергетика, ветроенергетика.
 Ръководство на проекти:
Общо 7 проекта в периода 2006-2011г. в ТУ София; 19 проекта към външни организации за същия период.

Инженеринг, проектиране, производство и консултации

Създаване на лаборатория по хидроенергетика и хидравлични турбомашини (www.hydrolab.tu-sofia.bg).
Проектиране на 32 водни турбини за 22 ВЕЦ.
Модернизация на 12 водни турбини в 8 ВЕЦ.
Полеви изследвания на 165 водни турбини, помпи и обратими турбомашини в 55 ВЕЦ, ПАВЕЦ и ПС.
Разработване на оригинални конструкции на двукратни водни турбини за МВЕЦ, специални помпи, компресори и др.
Консултантска дейност в 18 фирми в енергийния сектор.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ