В. Маджирски

проф. Венцеслав Христов Маджирски

(12.09.1925, с. Соволяно, Кюстендилско - 2005)

Образование и кариера

Завършва Държавна политехника - София през 1952, специалност „самолетостроене”. Професионалната си дейност започва като асистент (1952), доцент (1962) и професор (1970) във ВМЕИ - София по хидродинамика. Зам.-декан (1963-66) и декан на ЕМФ Ръководител кат. „Хидроаеродинамика” (1976-90). Ректор на ВМЕИ-Габрово (1970-73). Ръководител на ПНИЛ по промишлена аеродинамика и топлотехника. Председател на Координационен съвет по обучението по механика на флуидите във ВТУЗ в България.

Научни интереси и проекти

Основни области:
експериментална и промишлена аеродинамика, турбокомпресори, вентилатори, хидродинамика и турбулентни струйни течения.
Брой публикации - Автор на 116 научни публикации предимно в областта на турбулентни струйни течения и пневмотранспорт. Изобретения: в областта на промишлената аеродинамика със значими реализации в производството.
Учебни издания: „Турбокомпресори и вентилатори” (1964), „Хиродинамика” (1979) и „Механика на флуидите” (1991). Съавтор е на няколко сборника по хидродинамика. Награди: орден „Св. св. Кирил и Методий” - II ст.,
Награди: - орден „Народна република България” - III ст., Заслужил деятел на образованието.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ