В. Кичев

доц. д-р инж. Вълко Маринов Кичев

каб. 11202
тел. 02/965 2339

Образование и кариера

  • 1992-2000 - Зам. Декан на Енергомашиностроителния Факултет,ТУ - София.
  • 1984 – Доцент  в Технически университет - София, Енергомашиностроителен факултет, катедра Хидравлични машини, катедра Хидроаеродинамика и Хидравлични машини.
  • 1979 – доктор;
  • 1975 -1979: - главен асистент ;
  • 1972-1975: - старши асистент ;
  • 1967-1972 - асистент „Хидравлични машини”;
  • 1965 -1967 - стажант научен сътрудник катедра „Хидравлични машини”.
  • 1965 - Машинен инженер специалност „Хидравлични машини”,

Специализации:
- Санкт Петербург - Русия.
- Университет Глазгоу - Великобритания.

Преподавателска дейност

Основни курсове: Измерване на хидравлични, пневматични и механични величини, Хидроенергетика и хидротехнически съоръжения, Водноелектрически централи и помпени станции, Хидравлика и хидравлична част на ВЕЦ, Електронно управление и задвижване, Сензори в робототехниката.

Чужди езици

руски, английски, немски, чехски

Научни интереси и проекти

Публикации и изобретения
Статии – 66
Доклади – 36;
Учебни помагала -1
Изобретения – 16

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ