В. Геров

проф. Васил Геров Митев

(24.10.1904, с. Скалско, Габровско -16.10.1985, София)

Образование и кариера

Завършва Висше техническо училище - Нанси през 1931, специалност машинно инженерство. Професионалната си дейност започва като инженер в завод „Диаболд” в Нанси. Достига до длъжност гл. конструктор на завода (1939). След завръщането си в България работи във ВВС (1939) и в Министерството на народното здраве и социалните грижи (1940-43). Един от първите професори - машинни инженери в Държавната политехника, основател и ръководител на катедра „Хидравлични машини и съоръжения” (1946-53). Преминава в МЕИ и продължава да ръководи катедрата (1953-74.) Председател на отдела по машинно инженерство към Държавната политехника (1947-51). Зам.-ректор на МЕИ - София (1964-66). Декан на Мф (1960-64).

Научни интереси и проекти

Основни области:
машинна динамика, хидравлични машини, помпи, компресори, вентилатори, водни турбини

Брой публикации - Автор на 25 научни труда в областта на теоретични и експериментални проблеми на хидравличните турбомашини, машинна динамика, помпи, компресори и вентилатори. Учебни издания: „Хидравлични машини” (1953), „Хидравлични турбомашини” (1955), „Помпи, компресори, вентилатори” (1958,1965,1969), „Водни турбини” (1973). Издава и първия системен учебник у нас по машинна динамика за машинни инженери.

Награда: - орден „Св. св. Кирил и Методий” I степен.

Инженеринг, проектиране

Проектира и пуска в действие първата лаборатория у нас по хидравлични турбомашини (1962)
Васил Геров
.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ