В. Бунджулов

доц. Виктор Стоянов Бунджулов

(12.01.1930, с. Брезник)

Образование и кариера

Завършва Държавна политехника - София през 1953 г. Специализира хидро- и пневмозадвижване в ТУ-Дрезден (1963) и Москва (СТАНКИН, ЕНИМС) (1968). Професионалната си дейност започва в ДМП „Антрацитни мини” - Своге (1953). Ръководител на група в конструктивния отдел на Държ. монтажно предприятие „Хр. Смирненски” - София (1955). Асистент в МЕИ - София по машинно чертане (1958), ст. преподавател (1964) и доцент (1970) по хидро-пневмозадвижване и автоматика към кат. „Хидравлични машини”. Член на научните съвети на Института по електро- и мотокари, Института по хидравлика и пневматика-Казанлък, Института по строителна техника-София.

Научни интереси и проекти

Основни области:
хидро-пневмозадвижване и хидро-пневмоавтоматика, конструиране и изчисление на зъбни помпи

Брой публикации - Автор на 20 научни публикации и две монографии.
Учебни издания: „Наръчник по разгъвките на листовите конструкции” (1961,1963,1972, преведен на рум.език, 1964 и на pyски ез., 1978); „Ръководство за лабораторни упражнения по хидравлични машини и хидрозадвижвания” (1965, в съавт.) и др.
Изобретение: „Зъбна помпа с канали на захапаното (компенсирано) пространство” (1967).

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ