Ц. Цалов

ас. д-р Цветан Илиев Цалов

каб. 11207
тел. 02/965 23 15
tsalovАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.attu-sofia.bgАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.

Образование и кариера

2019 - гл. асистент
2015 - доктор по "Хидравлични и пневматични машини и съоръжения"
Тема: "Изследване и разработване на двукратни водни турбини"
2000 – асистент в катедра „ХАД и ХМ”;
1997 - Специализация по автоматизирано проектиране в машиностроенето в ТУ-София
1992 - маг. инж. „Хидравлика и пневматика”, ТУ-София

Преподавателска дейност

Основни курсове:
Хидроенергетика;
Възобновяеми енергийни технологии;
Технология на производството на хидравлична и пневматична техника;
Възобновяеми енергийни технологии и енергийна ефективност;
Хидроенергийни системи.

Научни интереси и проекти

Основни области:
Хидроенергетика;
Вятърна енергетика;
Енергия на океана;
Водни турбини;
Хидрокинетични турбини;
Вятърни турбини.
Участие в проекти:
Участие в 7 научно-изследователски проекта.
Текущ проект: ДУНК-01/3/2009 Университетски научно-изследователски комплекс (УНИК) за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нано технологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство.

Инженеринг, проектиране, производство и консултации

Разработване на хидроагрегати за 18 малки ВЕЦ;
Участие в проекти за модернизация на машинното оборудване в 5 ВЕЦ.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ