Цв. Лазаров

проф. Цветан Лазаров Лазаров

(25.02.1896, Плевен - 13.01.1961)

Образование и кариера

Завършва Берлинското ВТУ през 1926, специалност машиностроене и самолетостроене. Професионалната си дейност започва като инженер-конструктор, началник конструктивна служба, аероинженер, началник техническа служба на летище Божурище (1926-32). Поставя началото на поредица от собствени конструкции учебни самолети, които получават по-късно името „ЛАЗ”. Лектор по мотори: дело и теория на летенето във Военно училище - София (1929-31).Технически директор на италианското концесионно дружество за самолетен строеж „Български Капрони-АД” (1933-36). Преработва основно и пуска в серия тренировъчния двуместен самолет „Н.Б.З. – Чучулигата”. Отново се връща на работа във ВВС като инженер-началник на конструктивна служба, Божурище полкови аероинженер, Пловдив; началник на областна и ремонтна работилница, Пловдив:технически началник, гл. инженер - началник производствен отдел при Държавна самолетна фабрика, Ловеч; началник  Държавна самолетна фабрика, Казанлък (1936-46). Преназначен за военно-технически началник - полковник (1945) и военно -технически началник - полковник-командир на полк (1947). По негови проекти са разработени самолетите „ЛАЗ 1”, „ЛАЗ 2”, ЛАЗ 3”, „ЛАЗ 4”, „ЛАЗ 5”, „ЛАЗ 6”, „ЛАЗ 7” и „ЛАЗ 8”. Избран е за професор - титуляр по теория на самолета и самолетостроенето в катедра „Самолетостроене”, Държавна политехника - София (1948). Ръководител е на катедра „Самолетостроене” (1948-54). Продължава да работи като гл. конструктор и технически директор на Завод 14; началник на техническа авиационна катедра във Военно-техническата академия; съветник в ДИО „Металхим” (1949-52). В Държавна самолетна фабрика са произведени 160 броя самолети тип „ЛАЗ 7” и 150 - „ЛАЗ 7М”.

Научни интереси и проекти

Основни области:
аеродинамика на самолета, самолетостроителни материали, проектиране, конструиране и изпитване на летателни апарати. Основоположник на научните аеродинамични изследвания у нас.
Проекти: Автор на 13 проекта за самолети, един проект за хеликоптер и един - за безмоторен самолет.
Награди: - „Димитровска награда” (1951).

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ