Т. Чакъров

доц. д-р Тодор Николов Чакъров

(04.03.1937, Калофер)

Образование и кариера

Завършва МЕИ-София през 1963 г., специалност "Хидравлични машини". Специализира по хидродинамика на турбомашини в Енергетическия институт - Москва (1969). Защитава дисертация (к.т.н.) на тема "Изследване на двойни лопатъчни решетки с оглед използването им в осови вентилатори за високо налягане" (ВМЕИ-София, 1975). Професионалната си дейност започва като стажант н.с. в катедра "Хидроаеродинамика" (1963), асистент (1965), доцент по хидродинамика (1979). Зам.-декан на ЕМФ (1982-88). Ръководител катедра „Хидроаеродинамика” (1993).

Научни интереси и проекти

Основни области:
хидравлика и хидравлични машини, механика на флуидите, експериментална хидродинамика, хидродинамика на лопатъчни решетки, аеродинамични схеми на вентилатори, вентилация на производствени предприятия, пневмотранспорт на насипни материали.

Брой публикации - Автор на повече от 40 научни труда, от които 15 по хидроаеродинамика на турбомашини. Учебни издания: „Ръководство за упражнения по хидравлика, хидравлични машини и хидродинамика” (1971, 1974, в съавт.) „Механика на флуидите” (за задочно обучение, 1991, в съавт.).

Внедрени в производство:

  • Вентилатори - завод "Спартак" – Бургас,  Frimokar Montage AG(Швейцария) и др.
  • Вентилации – завод "Паломита" – София,  "Тремол" ООД – Велико Търново,  "Томил Херб" ООД – Септември, "Екофол" АД – Търговище  и др.
  • Пневмотранспорт на насипни материали -  "Роял Кеик" АД – Елин Пелин, "Томил Херб" ООД – Септември,  "Kraft Jacobs Sushard" – Своге и др.

Награда: - орден „Св. св. Кирил и Методий” - I ст.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ