С. Симов

гл. ас. Симеон Теофилов Симов

(30.06.1944, с. Романци, Софийско)

Образование и кариера

Завършва ВМЕИ-София през 1969 г., специалност "Хидравлични машини и съоръжения". До 1972 г. работи в електрокарния завод “6 септември” (София) като конструктор. Специализира в ТУ (Дрезден) регулируеми компресори и помпи (1980). През 1972 г. е избран за асистент.

Научни интереси и проекти

Основни области: обемни хидро- и пневмомашини.
Публикации: Автор е на 32 научни публикации, от тях 8 в чужбина (Германия, Русия), на 14 изобретения и 3 патента. Издал е “Ръководство за проектиране на бутални помпи и компресори” (1980) и “Ремонт на компресори” (1975).
Основни постижения: създаване на оригинални регулируеми обемни машини, работещи на нов принцип.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ