С. Лазаров

доц. д-р Стефан Димитров Лазаров

(29.04.1940, София)

Образование и кариера

Завършва ЛПИ (С. Петербург) през 1966 г., специалност „Машини и средства за автоматизация”. Професионалната си дейност започва като конструктор и научен сътрудник в НИПКИЕМ - София до (1976 г.). Постъпва във ВМЕИ - София като асистент в кат. „Хидравлични машини” (1976), доцент по хидро- и пневмомашини и задвижвания (1990). Специализира в Италия хидравлични задвижвания (1973), във Франция - изследване на хидравлични системи (1981) и в Испания - анализ и синтез на хидравлични системи (1989). През 1976 г. е избран за асистент. През 1988 г. защитава дисертация (д-р) във ВМЕИ (София) на тема: “Изследване и усъвършенствуване на подемната хидравлична система на електрокарите-високоповдигачи”. През 1990 е избран за доцент. Член на Съвета на директорите на „Капрони” – АД – Казанпък (1992-93).

Научни интереси и проекти

Основни области:
хидро- и пневмозадвижване, и  автоматика, изследване на статични и динамични характеристики.

Публикации - Автор на 11 научни публикации, 17 научни доклада, 27 изобретения. Учебно издание: „Ръководство за лабораторни упражнения по хидро- и пневмозадвижване и управление” (в съавт., 1981, 1986).

Изобретения: - 6 реализирани в производството, за 19 са издадени патенти в чужбина: „Хидравличен разпределител”; „Хидравлична схема за наклоняване на повдигателната уредба на електрокарите”; „Хидравлично задвижване на сменяеми съоръжения за кари” и др.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ