гл. ас. Стефан Тотев Бошнаков

(23.03.1938, с. Бъчвари, Габровско)

Образование и кариера

Завършва МЕИ-София през 1962 г. специалност "Хидравлични машини". До 1982г. работи в ДМЗ "Червена звезда" (Дебелец) като конструктор. През 1963 г. е избран за асистент. Специализира в ТУ (Дрезден) хидравлични системи за задвижване и управление (1967/68).

Научни интереси и проекти

Основни области:
хидро- и пневмозадвижване и автоматика. Чел е лекции по "Хидро- и пневмозадвижване и автоматика" и "Автоматично регулиране".

Брой публикации - Автор е на 10 научни публикации, от които 1 в Германия и на 10 изобретения.

Основни постижения: - разработване на електро-хидравлични пропорционални елементи.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ