П. Златарев

доц. Петър Недялков Златарев

(30.05.1920, София - 11.03.1995)

Образование и кариера

Завършва Държавна политехника - София през 1949. Учи 4 години в Политехническия университет в Падуа, Италия. Професионалната си дейност започва като конструктор в Машинпроект - София (1949). Асистент в Държавна политехника (1951). Ст. преподавател във ВИММЕСС - Русе (1955) и в МЕИ - София (1964). Доцент в МЕИ -София (1966). Зам.-декан на ЕМФ (1967-77). Първи директор на Института по помпостроене - Видин (1983-87).

Преподавателска дейност

Основни курсове: турбопомпи и вентилатори, турбокомпресори.

Научни интереси и проекти

Автор на 30 научни публикации и на многократно преиздавани учебни издания по турбопомпи, компресори и вентилатори. Учебни издания: „Турбопомпи и вентилатори” (1979); „Турбокомпресори” (1980); „Помпи, компресори и вентилатори” (1981).

Инженеринг, проектиране, хоби

Под негово ръководство се разработват микро и мини ВЕЦ с водни помпи, работещи в турбинен режим, и асинхронни двигатели, работещи в генераторен режим. Председател на спортна секция по бокс към СФД „Академик” - София.

Награди:

орден „Св. св. Кирил и Методий” - II степен

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ