П. Радулов

доц. Панталей Петков Радулов

(09.08.1925, с.Ново село, Видинско -03.09.1993)

Образование и кариера

Завършва Държавна политехника - София през 1953. Професионалната си дейност започва като проектант в Енергопроект, където е главен инженер на много проекти по ВЕЦ в страната. Ст. преподавател във ВМЕИ - София по хидроенергетика, ВЕЦ и помпени станции, динамично изследване на напорни тръбопроводи и др. (1972). Зам.-декан на ЕМФ (1978-82). Дългогодишен консултант на Министерството на енергетиката и Енергопроект. Член на Националната и Международната комисия по енергетика. Председател на националната секция по хидравлични машини към НТС по машиностроене.

Научни интереси и проекти

Основни области:
ВЕЦ и помпени станции, динамично изследване на напорни тръбопроводи

Брой публикации - Автор на 50 научни публикации, 4 изобретения, 2 рационализации и учебници по хидромеханични съоръжения и хидравлични машини. Учебни издания: „Хидравлични машини и съоръжения” (1976); ”Хидромеханични съоръжения” (1979); „ВЕЦ и помпени станции” (моногр., 1983).

Награда: -„Орден на труда (бронзов)”, орден „Св. св. Кирил и Методий” - II степен.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ