О. Бекриев

доц. д-р Огнян Никифоров Бекриев

каб. 2102
тел. 02/965 25 67
Антиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.bekrievattu-sofia.bgАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.

Образование и кариера

2008 - Зам.Декан по УД на ЕМФ
2006 - доцент по „Хидравлични и пневматични машини и съоръжения”, ТУ-София
2004 - доктор инженер, ТУ-София,
„Мащабен ефект при малогабаритни турбомашини”
1988 - асистент, ТУ-София
1984 - маг. инж. „Хидравлика и пневматика”, ТУ-София

Преподавателска дейност

Основни курсове: Хидравлични и пневматични машини; Хидро- и пневмозадвижване; Тръбен транспорт; Специални помпи в индустрията.
Учебник по „Противопожарни   центробежни  помпи” (МП Издателство на ТУ-София, 2006, в съавт.)
Ръководство на докторанти – 2.

Научни интереси и проекти

Основни области: Мащабни ефекти при хидравлични и пневматични машини, енерговъзстановявъщи системи, методи и средства за измерване разход на течности, спирателна и регулираща тръбна арматура.
Научни публикации:  47 броя
Ръководство на проекти:
Изпитване на помпи по ISO за Турбо –С ЕООД , 2011.
Изследване влиянието на отклонител при измерване разход на вода по тегловен способ, 2010-2011.
Разработване на малогабаритни силови агрегати за    ВиК оператори (Плевен, Силистра, Монтана, Ловеч, Разград и Видин), 1996-2011.
Изследване на дросел клапите на основните изпускатели на язовир „Голям Беглик”, 2010.
Обследване в експлоатационни условия на помпи от помпени станции на ВиК оператори (Хасково, Монтана, Ловеч, Бургас и София), 2007-2009.

Инженеринг, проектиране, производство и консултации

Ръководител на Лаборатория за проверка на водомери, оправомощена от ДАМТН: А-О-002.
Натурни изпитания на помпи, вентилатори и компресори.
Проектиране и производство на високонапорни вентилатори и малогабаритни силови агрегати.
Експертни оценки за инсталации използващи хидравлични и пневматични машини и елементи.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ