Н. Москов

гл. ас. Найден Петров Москов

(10.11.1937, София)

Образование и кариера

Завършва МЕИ-София през 1962г., специалност "Хидравлични машини". През 1962 г. постъпва във катедрата като инженер, а през 1963 г. е избран за асистент. Специализира в ХПИ (Харков) турбопредаватели (1968) и в Полша - хидрозадвижване (1981).

Научни интереси и проекти

Основни области:
ротационни обемни машини, хидравлично задвижване и управление, хидропредаватели.Чел е лекции по дисциплините “Хидрозадвижване на металорежещи машини”, “Хидравлични турбопредаватели”, “Обемни ротационни машини”, “Обемни хидравлични и пневматични машини”.

Брой публикации - Автор е на 17 научни публикации и на 7 изобретения. Издал е “Ръководство за лабораторни упражнения по хидро- и пневмозадвижване и управление” (1981).

Основни научни и научно-приложни постижения: Разработване на методи за  оразмеряване на ротационни обемни помпи и хидродвигатели; създаване и изследване на регулатори на скоростта на спускане на товара за кари-повдигачи..

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ