гл. ас. Никола Йорданов Леков

( 25.04.1944 г. в с. Винище, Михайловградска област)

Образование и кариера

През 1972 г. завършва ВМЕИ, специалност “Хидравлични машини” и същата година постъпва в катедра "Хидроаеродинамика", като научен сътрудник. От 1.04.1972 г. е избран за редовен асистент, а от 1978 г. - главен асистент. От 1.Х.1983 г. е назначен завеждащ отдел "Наука и ВУЗ" към ИС на БКП, район "Хр. Ботев", а в катедрата работи като съвместител до 1990 г..

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ