Н. Колев

доц. Николай Йонков Колев

(05.12.1915, с. Врабча, Ловешко -13.10.1984)

Образование и кариера

Завършва висшето си образование в Берлин 1943, специалност самолетостроене. Професионалната си дейност започва в Държавна политехника - София като асистент по термодинамика в кат. „Промишлена топлотехника” (1947). Работи последователно в кат. „Хидроаеродинамика”, кат. „Самолетостроене”, кат. „Механика” и кат. „Съпромат”. Избран за доцент (1967).

Научни интереси

Основни области:

термодинамика, теория на въздушния и междупланетния полет, механика и динамика на летенето. Автор на 12 научни труда в областите на техническата механика и самолетостроенето, 1 учебник, 1 авторско свидетелство.
Учебно издание: „Строителна механика”.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ