М. Попов

проф. д-р Минчо Георгиев Попов

(21.09.1912, Дряново - 18.02.1985)

Образование и кариера

Завършва ВТУ - Шарлотенбург, Берлин през 1936. Постъпва като асистент в същото училище, където получава научната степен доктор-инженер (1944). Професионалната си дейност започва като инженер в Самолетната фабрика - Ловеч (1944). Приет е за асистент в катедра „физика” на Държавната политехника - София (1945). Основател на катедра „Хидроаеродинамика” в Държавна политехниката - София, доцент -(1946), професор (1950) и дългогодишен ръководител на катедра „Хидроаеродинамика”. Декан на Машиностроителния факултет (1952-55). Зам.-ректор на ВМЕИ-София (1966-68).

Преподавателска дейност

Основни курсове: хидравлика и хидравлични машини, хидро-газодинамика, разпръскване на струи, теоретично и експериментално изследване на радиални и осови вентилатори.

Научни интереси и проекти

Основни области:
Принадлежи към научната школа на Л.Прандтл - Х.Фьотингер. Основоположник на научната школа у нас по хидродинамика и по - специално по изследването и конструирането на високоефективни вентилатори.

Брой публикации - Автор на около 20 научни труда, предимно в областта на  експерименталната хидродинамика. Автор на първите учебни издания за инженерните специалности у нас по теоретична хидро- и газодинамика. Учебни издания: „Хидродинамика” (1959, 1962), „Хидравлика и хидравлични турбомашини” (1960, 1963), „Газодинамика” (1964, в съавт.) и др.

Награди: - орден „Св.св. Кирил и Методий” -1 и II степен. Заслужил деятел на науката.

Експерт на международния проект за изграждане на Института по корабна хидродинамика във Варна (1972-76). Член на комисии на ВАК и член на Нац. комитет по теоретична и приложна механика. Председател на НТС по машиностроене (1965-74).

Инженеринг, проектиране

По негови проекти са създадени първите у нас модерни стендове за снемане на аеродинамични шумови характеристики на осови и радиални вентилатори. Изследва и разработва ефективно корабно витло в дюза.

 

Материал по случай 100 годишнината от рождението на проф. д-р М. Попов

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ