М. Лазаров

доц. д-р Миладин Ангелов Лазаров

(17.09.1939, с. Вирове, Монтана -18. 09.2011)

Образование и кариера

Завършва МЕИ - София през 1966 г., специалност „Хидравлични машини”. Професионалната си дейност започва като ръководител на група в БТР по помпостроене – Видин (1966-67) и като н.с. в ЦНИРПД към ДСО „Автопром” - София. Асистент вьв ВМЕИ - София (1972). През 1987г. защитава дисертация (д-р) във ВМЕИ (София) на тема: ”Изследване на движението на твърди частици в работното пространство на помпа за хидросмеси”. Доцент в кат. „Хидравлични машини” (1989). Ръководител на катедра "Хидроаеродинамика и хидравлични машини" (1999-2005). Научен секретар на СНС по "Енергийни технологии и машини". Член на "Държавната комисия по енергийно и водно регулипане" (2005-2009).

Научни интереси и проекти

Основни области:
помпостроене, хидропневмомашини и задвижвания, движение на двукомпонентни системи, хидросмеси, хидропредаватели.

Публикации - Автор е на 32 научни публикации, от които 4 в чужбина (Германия, чехия, Унгария). Учебни издания: “Хидравлични машини” (1994), “Ръководство за курсово проектиране на хидравлични турбомашини” (1987,1993).

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ