М. Комитовски

Проф. д.т.н. Михаил Димитров Комитовски
каб. 11209
сл. тел. 02/965 23 31 - пенсионер
домашен тел. 02/963 39 20


mkomitowskiАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.atweb.deАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.

Образование и кариера

р. 22.12.1936, Попово
Завършва машинно инженерство МЕИ–София (1960). Работи като ст.н.с. II-ст. и р-л секция в Института по металорежещи машини и инструменти – София (1960 -1974). Защитава дисертация в Москва, Русия (1968). Димитровска награда (1972) за развитие на металорежещи машини със цифрово управление. Ръководител на група в институт „Хидравлика” в Лайпциг, Германия (1974–1979). Доц. във ВМЕИ и ръководител на лаборатория по хидравлично задвижване (1979).  Ръководител на катедрата „Хидравлични машини” (1993-1995). Професор и доктор на техническите науки във ТУ-София, катедра „Хидро-аеродинамика и хидравлични машини” (1998). Професор във „Факултет за германско инженерно обучение” при ТУ-София (1991-2012). Председател на борда на директорите на завод „Капрони” АД Казанлък (1991-1993). Почетен изобретател (1986). „Кирил и Методи II ст.” (1986).

Преподавателска дейност

Основни курсове: Елементи на хидро- и пневмозадвижването (1979-2004). Хидравлични и пневматични системи (1979-2004). Теория на регулирането и управлението (1992-1998). Механика на флуидите във Факултет по германско инженерно обучение (1991-2012).
Учебник : Елементи на хидро-пневмозадвижването, С., 1985.
Защитили докторанти - 4.

Научни интереси и проекти

Основни области: Динамика на хидравличните управляващи устройства. Моделиране и синтез на хидравлични елементи и системи.
Публикации: общо 57.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ