М. Иванов

гл. ас. д-р Мартин Пламенов Иванов

каб. 2252
тел. 02/965 3305
martin_ronitaАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.atyahoo.comАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.

Образование и кариера

2013 - гл. асистент
2012 – асистент по „Механика на флуидите”, ЕМФ, „ХАД и ХМ”, ТУ – София
2011 – доктор инженер, н.с. 01.02.05 „Механика на флуидите”, ЕМФ, ТУ – София, 
  „Изследване на аеродинамиката в невентилирани помещения и оценка на микроклимата”.
2008 – маг. инж. „Индустриално Инженерство”, ФАИО, ТУ – София
2005 – бак. инж. „Индустриално Инженерство”, ФАИО, ТУ – София

Преподавателска дейност

Основни курсове: „Механика на флуидите” и “Fluid Mechanics” във ФАИО.

Научни интереси и проекти

Основни области: Качество на въздуха в затворените помещения (IAQ); влияние на параметрите на микроклимата върху комфорта, работоспособността и здравето на обитателите на затворени помещения; изчислителна динамика на флуидите (CFD).
  Реализирана едногодишна научно – изследователска визита за периода 2005а – 2006а година в Датски технически университет – Копенхаген, Дания, съвместно с International Centre for Indoor Environment and Energy (ICIEE).
  От 2002 до 2008г. член на: „European Students of Industrial Engineering and Management  (ESTIEM)”, (Европейски студенти от специалности: Индустриално инженерство и мениджмънт).
  От 2010 до 2012г. член на International Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ), (Международна организация за качество на въздуха в затворените помещения и климата).

Участие в проекти:
Участия в редица реализирани научно – приложни проекти, в това число: проект за подпомагане на докторант 102ПД004-2 към НИС на ТУ - София и проект ДДВУ02/8 към „Фонд научни изследвания” към МОМН.

Брой публикации
Повече от 19 публикации в представените области и редица участия в научни конференции с международно участие.

Инженеринг, проектиране, производство и консултации:

Оценка на качество на въздуха в затворените помещения (IAQ) с и без организирана вентилационна система.
Оценка на влиянието на параметрите на микроклимата върху комфорта, работоспособността и здравето на обитателите на затворени помещения.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ