Л. Панов

проф. д-р Любен Янакиев Панов

(07.04.1926, Монтана - 06.05.1980)

Образование и кариера

Завършва Държавна политехника София през 1951, специалност самолетостроене. Защитава дисертация (к.т.н.) на тема: "Приложение на конформното npeoбразувание за изучаване на производни потенциални течения на несвиваем флуид" (МЕИ - София, 1956). Това е първата кандидатска дисертация, защитена във ВМЕИ - София. Професионалната си дейност започва като инженер във ВВС, Ловеч (195"Асистент в МЕИ - София (1956), където е избран за доцент  по хидродинамика (1962). Професор по хидродинамика - ВМЕИ -Варна (1968) и ВМЕИ - София, ЦПМ (Център по приложна математика, сега - Център за информационни ресурси,1970). Зам.-ректор и ръководител кат. "Хидродинамика" във ВМЕИ - Варна (1968-70). Зам.-директор на ЦПМ във ВМЕИ - София (1976-80).

Научни интереси и проекти

Основни области:
теоретична хидродинамика, аеродинамика на самолета, газова динамика, хидродинамика на турбомашини, числени методи, програмиране и метод на особености, метод на граничните интегрални уравнения и метод на граничните елементи. Основоположник на научна школа по теоретична хидродинамика. Създал и развил у нас метода на особеностите (едновременно и независимо от Джесуон, Хес и Смит в Англия). Един от вариантите на приложение на този метод е известен като метод на граничните елементи. Подходът позволява решаване както на прави, така и на обратни гранични задачи.

Брой публикации - Автор на над 70 научни публикации и 4 учебни издания. Учебни издания: "Газодинамика" (1964); "Хидро- и газодинамика" (1980); "Практикум върху изчислителните методи в механика на флуидите", ч. I (1979) и др. Създател на пакет програми за анализ и проектиране на турбомашини; аеродинамичен проект на серийно произвежданите безмоторни самолети "Ястреб" и "Комета" и др.

Награди: - орден "Червено знаме на труда" (1964) и орден "Св. св. Кирил и Методий" (1968)

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ