Л. Драганов

Ст.н.с. II ст. Любен Иванов Драганов

(4.04.1925 г., гр. Поморие)

Образование и кариера

Завършва физика в СДУ през 1950 г. и през 1961 г. постъпва като асистент в катедрата. Учебната му работа е по основните дисциплини, а учебно- изследователската му дейност е главно върху усъвършенстване на уреди и методи за измерване на хидродинамични величини и в медицинската техника.
През 1963г. е избран за ст.н.с. в Центъра по хигиена и постъпва на работа там, като до 1970г. продължава да води упражнения по "Газодинамика" в катедрата.

Научни интереси

Основни области:

измерване на хидродинамични величини, електро-хидродинамична аналогия (ЕХДА), хидравлика в медицинската техника.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ