К. Варсамов

проф. д.т.н. Кирил Георгиев Варсамов

(25.03.1939, Сандански - 24.09.2001)

Образование и кариера

Завършва МЕИ-София през 1963, специалност "Самолетостроене". Специализира механика на флуидите в ЛПИ-Ленинград (1967) и в Националната политехника в Тулуза (1977). Защитава дисертация (к.т.н.) на тема: "Оразмеряване на витлова дюза" (ВМЕИ - София, 1971) и докторска дисертация (д.т.н.) на тема: "Хидродинамично проектиране и анализ на лопатъчни системи от смесен тип" (СНС по енергетични и технологични машини във ВМЕИ-София, 1989). Професионалната си дейност започва като сътрудник на ОКБ за проектиране на безмоторни самолети. Участва в проектите "Вихрен" и "Бисер" (в аеродинамичната част). Асистент (1963), доцент (1975), професор по механика на флуидите (1991) в кат. "Хидроаеродинамика", ВМЕИ - София. Ст.н.с. II ст. в Института по корабна хидродинамика - Варна (1979-81). Член на научната комисия на ВАК по машинни науки (1990-92). Регионален представител в Комитета по ходовите качества на кораба (1981-90). Член на Международната конференция на опитните басейни.

Научни интереси и проекти

Основни области:
механика на флуидите, приложна хидродинамика, аеродинамика на летателните апарати, движители, пропулсия.

Брой публикации - Автор на над 100 научни публикации в посочените области, съавтор на учебник по основи на хидро- и газодинамиката (1979). Изобретения: "Хидромонитор за изграждане на противофилтрационни завеси", "Струен апарат за хирургически операции", "Магистрален гасител на пулсации на налягане от филтрационен тип". Участва в международни изследователски проекти: "Проектиране на гребни винтове със сложна геометрия" (1981-85), "Проектиране на лопатъчни системи от смесен тип за водометни движители" (1985-90).

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ