К. Кузов

доц. д-р Кузо Петров Кузов

(17.09.1933, Варна)

Образование и кариера

Завършва ХПИ-Харков през 1957, специалност парни и газови турбини. Специализира в ЛПИ-Ленинград (1963-64) в научна област лопатъчни решетки за турбомашини и в ТУ - Карлсруе (1970-72) по научна тема "Турбулентност и турбулентни течения". Защитава кандидатска дисертация (к.т.н.) на тема: „Високоефективен вентилатор за високо налягане” (ВМЕИ - София, 1965). Професионалната си дейност започва като инженер в ТЕЦ „Република”- Перник. Постъпва в МЕИ - София като асистент (1959), гл. асистент (1961), доцент в кат. „Хидродинамика” (1970). Главен редактор на в. „Технически авангард”.

Научни интереси и проекти

Основни области:
механика на флуидите, лопатъчни решетки, турбулентност в струйни течения (основоположник на направлението

Брой публикации - Автор на 37 научни публикации, 2 учебни издания и 17 изобретения в областта на струйните елементи, модули и системи. Учебни издания: „Елементи на хидро- и пневмоавтоматиката” (1971, 1975) и др.

Награда: -Златна значка на XII Национален преглед на ТНТМ (1983) - за разработката „Струйни елементи модули и системи”.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ