К. Герджиков

гл. ас. Коста Кирилов Герджиков

(14.09.1940, Кърджали)

Образование и кариера

Завършва ВМЕИ - София през 1966 г., специалност "Хидравлични машини". До 1972 г. работи в промишлени предприятия. През 1972 г. е избран за асистент, а през 1974 - за главен асистент. Напуска катедрата през 1975 г. и се завръща през 1978 г. като научен сътрудник по НИС към ОНИЛ. През 1996 г. отново напуска катедрата.

Научни интереси и проекти

Основни области:
хидравлични и пневматични машини, задвижвания и управление.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ