К. Ангелов

ас. Калин Младемиров Ангелов

(16.06.1981 г.)

Образование и кариера

Завършил "Хидро- и пневмотехника", магистър - инженер. От 2006г. до 2008г. е аспирант в Технически Университет – София, към катедра „ХАД и хидравлични машини”. От 2008г. е асистент в катедра „ХАД и хидравлични машини”; Води лабораторни упражнения по дисциплините „Водни турбини“, „Хидравлични машини и пневматика”, „Турбопомпи, турбокомпресори и вентилатори”. Има общо 4 публикации в областта на водните турбини. Напуснал през 2010 г.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ