Ю. Тодоров

ас. маг. инж. Юлиян Василев Тодоров

лаб. 2002
тел. 02/965 20 38
july_todorovАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.atabv.bgАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.

Образование и кариера

2017 - напуснал.
2009 – асистент по „Хидравлични и пневматични системи за задвижване“, ТУ-София
2007 – специализация по специалността, „ATOS” SPA
2006 - инж. „Хидравлични задвижващи системи“, „Хидротех“ ЕООД
2005 - докторант, ТУ-София
2004 - маг. инж. „Хидравлична и пневматична техника”, ТУ-София

Преподавателска дейност

Основни курсове: Хидравлични и пневматични системи за задвижване; Обемни хидравлични и пневматични машини.

Научни интереси и проекти

Основни области: Обемни хидравлични машини;
Електро-хидравлични следящи сиситеми;
Хидростатични трансмисии;
Матеметическо моделиране и компютърно симулиране на процеси в хидрозадвижването.

Инженеринг, проектиране, производство и консултации

Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на хидравлични системи за задвижване;
Проектиране и изграждане на хидравлични машини;
Изпитания в лабораторни условия на хидравлични елементи, помпи и двигатели.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ