ас. Йордан Стилиянов Бачовски

(24.08.1960 г. с. Бреница)

Образование и кариера

Завършва 1985 г. ВМЕИ, специалност “Хидравлика и пневматика”. През м. септември 1986 г. завършва Блок “Б” на ЦПМ при института. Работи от 1.12.1986 г. като н.с.  в ПНИЛ по “Промишлена хидроаеродинамика и топлотехника”. От 01.07.1987 г. е асистент в катедра “Хидроаеродинамика”. Напуска през 199х г. Занимавал се с теория на лопатъчните решетки.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ