И. Симова

гл. ас. инж. Искра Сашова Симова
каб. 2252
тел. 02/965 3305
i_simovaАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.atcfdc-hp2.tu-sofia.bgАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.

Образование и кариера

2009 - асистент, ТУ-София
2006 - маг. инж. „Текстилна техника и технологии”, ТУ-София
2003 – бак. инж. „Текстилна техника и технологии”, ТУ-София
2018 - д-р по "Механика на флуидите", Тема: "Симулационно изследване на микроклимата във вентилирани помещения и оценка на влиянието му върху здравето на човека"
2019 - гл. асистент

Преподавателска дейност

Упражнения по: Механика на флуидите (в т.ч. и на англйски език във ФАИО), изчислителна механика на флуидите

Научни интереси и проекти

Основни области: Механика на флуидите, изчислителна механика на флуидите, микроклимат и влиянието му върху комфорта, работоспособността и здравето на обитателите
Член на научния колектив на „Центъра за изследване на микроклимат, енергия и околна среда” – СЕРДЕСЕН към ТУ-София, www.cfdc.tu-sofia.bg
Участие в проекти: Участие в 3 международни проекта, финансирани по 6РП, 7РП, ДААД-Германия и 3 проекта, финансирани от ФНИ на МОМН

Публикации

13 публикации, от които 3 в чужбина

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ