Ив. Недялков

проф. д.т.н. Иван Петров Недялков

(15.06.1921, Сопот - 27.12.1984)

Образование и кариера


Завършва Държавна политехника - София през 1948 г., специалност машинно инженерство - първият, дипломирал се в България машинен инженер. Защитава дисертация (д.т.н.) на тема: „Некоректни задачи в теорията на потенциала” (София, 1974). Професионалната си дейност започва като машинен инженер в Станцията за изпитване на материали. Постъпва в Държавна политехника като асистент по хидро- и аеродинамика в кат. „Хидродинамика” (1948 - 1952). Хоноруван асистент по диференциално и интегрално смятане в Математическия факултет на СУ „Кл. Охридски”. Асистент по математика в катедра „Висша математика” на Държавна политехника (1952). Доцент по теоретична механика в МЕИ (1954-84). Преминава на работа във физическия институт на БАН (1960), като остава съвместител в МЕИ. Професор по теоретична физика (1966). Работи в ОИЯИ, Дубна (1961-63). Участва в изследователската работа на Института по металознание към БАН, където ръководи група, изследваща сложните топлофизически процеси на кристализация.

Научни интереси и проекти

Основни области:
хидродинамика, математика, теоретична механика, теория на потенциала, некоректни задачи - гравитационният потенциал на земята и свързаните с него задачи, физика на елементарните частици, астрономия. Основоположник на научна школа у нас по некоректни задачи в теорията на потенциала.

Брой публикации - Автор на над 200 научни труда и 4 регистрирани изобретения

Награда: - Лауреат на Димитровска награда (1986) за научна дейност в областта „Некоректни задачи в теорията на потенциала”.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ