Янко Михайлов

доц. Янко Лазаров Михайлов

(09.02.1926, с. Поповяне, Самоковско -15.07.1985)

Образование и кариера

Завършва Харковския политехнически институт през 1954, специалност „Хидравлични машини”. Специализира по хидродинамика в Политехническия институт - Ленинград (1963-64). Професионалната си дейност започва като конструктор в „Машпроект” - София (1954). В МЕИ - София постъпва като асистент (1955) в кат. „Механика”. Асистент в кат. „Хидродинамика” (1960). Избран за доцент по хидродинамика (1971) Зам.-декан на ЕМФ (1968-70).

Научни интереси и проекти

Основни области:
механика на твърдото тяло, динамика, механика на флуидите и пневмохидроавтоматика.

Брой публикации - Учебни издания: „Турбулентност и интензификация на промишлени процеси” (1977), „Ръководство за упражнения по хидродинамика, хидравлика и хидравлични машини” (1971,1974), „Свят без форми” (1973, 1976 - на руски език) и др. Основател и ръководител на специалността „Научна журналистика” при Свободния факултет на ВМЕИ - София. Зам.-декан на Свободния факултет. гл. редактор на в. „Texнически авангард” (1968-70, 1979-81) и на в. „Нов технически авангард” (1995). Дългогодишен член на редколегията на сп. „Наука и техника за младежта”

Награда: - Златна значка за най-добър популяризатор (1968) и др.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ