И. Дуков

доц. д-р Иван Неделчев Дуков

каб. 11214
тел. 02/965 23 27


idukovАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.attu-sofia.bgАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.

Образование и кариера

2003 - доцент по „Хидравлични и пневматични машини и съоръжения”, ТУ-София
2000 - доктор инженер, ТУ-София,
„Изследване на механични повърхностни аератори с вертикален вал”
1986 - асистент, ТУ-София
1985 - маг. инж. „Хидравлика и пневматика”, ТУ-София

Преподавателска дейност

Основни курсове: Турбопомпи, турбокомпресори и вентилатори; Помпи, компресори и вентилатори; Водопречистващи съоръжения.
Учебник по „Водопречистващи съоръжения”.
Ръководство на докторанти – 1.
Защитили докторанти - 1.

Научни интереси и проекти

Основни области: турбомашини, центробежни помпи, разбъркващи и аериращи устройства, енергийна ефективност и работа на хидравлични машини в инсталации, пневматичен транспорт, приложение на изчислителната механика на флуидите (CFD) в хидравличната и пневматична техника.
Публикации: общо 50, от които 22 самостоятелни.
Ръководство на проекти:
Използване на изкуствен интелект (невронни мрежи и генетични алгоритми) при оптимално проектиране на работни колела за турбомашини, 2006.
Лабораторен стенд и кавитационни изследвания на турбопомпи, 2008.
Създаване на компресорна система и приложение в учебната и изследователската дейност на кат.  ХАД и ХМ, 2009.
Изследване и енергийна ефективност на системи за пневмотранспорт на гранулирани материали, 2010-2011.
Участие в проекти:
Изследване и подобряване на енергийната ефективност на флуидни системи, 2006-2009.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ