И. Ангелов

проф. д-р инж. Илчо Иванов Ангелов

каб. 11202
тел. 02/965 2339
Антиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.ilangelattu-sofia.bgАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.

Образование и кариера

2015 - професор по „Хидравлични и пневматични задвижващи системи”, ТУ-София
2000 - доцент по „Хидравлични и пневматични задвижващи системи”, ТУ-София
1990 - доктор инженер, СНС по енергийни технологии и машини,ТУ-София,
Тема: „Изследване на двупътен регулатор на дебит с непряко управление от хидравлична система за повдигателни уредби на кари”
1988 – главен асистент, ТУ-София
1987 – старши асистент, ТУ-София
1985 - асистент, ТУ-София
1982 - 1985 редовен докторант, ТУ - София
1980 - 1982 - гл. конструктор по хидравлика в БРВ “ТТС“, МЗ „Мир“, Монтана
1980 - маг. инж. „Хидравлика и пневматика”, ТУ-София

Преподавателска дейност

Основни курсове: Хидрозадвижване; Хидравлични системи за задвижване; Хидравлични и пневматични машини и задвижвания; Автоматично регулиране и управление на хидравлична и пневматична техника; Анализ и синтез на хидравлични и пневматични системи за задвижване; Компютърно моделиране и проектиране на хидравлична и пневматична техника.
Ръководство за лабораторни упражнения по елементи и системи на хидро и пневмозадвижването - в електронен вид, 1998г., 2004г., 2007г.
Теория и практика на хидрозадвижването, 2010г.
Електрохидравлични сервосистеми – ръководство за проектиране – 2012г.
Ръководство на докторанти – 3.

Научни интереси и проекти

Основни области: Хидравлични елементи и системи за задвижване и управление-проектиране и конструиране; Хидравлични обемни ротационни помпи и двигатели; Хидростатични трансмисии; Хидравлични демпферни и енергопоглъщащи устройства и съоръжения; Анализ и синтез на електрохидравлични следящи системи; Дигитална хидравлика.
Ръководство на проекти:
Симулационно моделиране на хидравлични машини, елементи и системи – 2003г.-2007г.
Изследване на хидравлични регулиращи устройства за регулируеми аксиално-бутални помпи и двигатели- 2008г.-2012г.
Хидростатични трансмисии за ветрогенераторни съоръжения - 2010г.
Електрохидравлични следящи системи - проектиране и конструиране -2011г.
Участие в проекти:
Erasmus, D-51, Институт по флуидна техника – ТУ –Дрезден,  Симулационно моделиране и изследване на електрохидравлични елементи и задвижващи системи; 2009г.

Инженеринг, проектиране, производство и консултации

Хидравлични елементи и системи за задвижване и управление – проектиране и конструиране; Хидравлични обемни машини – ротационни помпи и хидродвигатели; Хидростатични трансмисии; Хидравлични демпферни и енергопоглъщащи устройства и съоръжения;Анализ и синтез на хидравлични задвижвания; Симулационно моделиране и проектиране на хидрозадвижващи системи; Диагностика и дефектация на хидравлични машини и задвижващи системи; Дефектация и ремонт на хидравлични кормилни управления.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ