Хр. Николов

доц. Христо Савов Николов

(26.06.1910, Провадия - 26.02.1984)

Образование и кариера

Завършва в Берлин през 1942 г., специалност авиационен инженер. Професионалната си дейност, започва като инженер към ВВС (до 1956). Постъпва в МЕИ - София в катедра "Самолетостроене". През 1954 г. попада в състава на обединената катедра "Хидроаеродинамика и авиационна техника". По-късно, през 1959 г. преминава към катедра "ДВГ". Доцент по двигатели с вътрешно горене (1963). Зам.-декан по учебната работа на Транспортния факултет (1964-66).

Научни интереси

Основни области:
двигатели с вътрешно горене, специални двигатели, газотурбинни двигатели. Учебни издания „Двигатели с вътрешно горене” (1960); „Специални двигатели с вътрешно горене” (1966); „Газотурбинни двигатели” (1982).

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ