Г. Влайковски

доц. д-р Георги Стефанов Влайковски

(14.12.1930, Роман)

Образование и кариера

Завършва МЕИ - София през 1954, специалност „Топлинна техника”. Специализира в областта на топлообмена при естествена конвекция в Технологичния институт по хладилна промишленост в Одеса (1967). Защитава дисертация (к.т.н.) на тема: „Изследване на изчислителните параметри и избор на методика за топлинно пресмятане на ребрести батерии за хладилни камери” (Технологичен институт по хладилна техника, Одеса, 1971). Професионалната си дейност започва като технолог и проектант в Хладилен завод-София, ТЕЦ София и Хранпроект-София (1954-62). Асистент в МЕИ (1963), доцент по хидродинамика (1979) в кат. „Хидроаеродинамика”.

Научни интереси и проекти

Основни области:
механика на флуидите, теоретично и експериментално изследване на определящите хидродинамични характеристики на турбулентни струи на топломасообменни процеси между струите и околната среда, конвективен топлоообмен между флуидни течения, разделени с твърда стена, изследване на разпръскващи устройства и др.

Брой публикации - Автор на над 30 научни труда, 17 от тях са по турбулентни струйни течения. Учебни издания: „Ръководство за упражнения по хидравлика, хидравлични машини и хидродинамика” (1971, в съавт.), „Механика на флуидите” (II част, 1993), „Обща хидравлика (1992, на френски език, издадена в Алжир) и др. Преподава хидродинамика и във Висшия агрономически институт - Шлеф, Алжир.

Награда: - Почетен знак на ВМЕИ (1980).

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ