Г. Пичуров

доц. д-р инж. Георги Тодоров Пичуров
http://www.cfdc.tu-sofia.bg/team.html#PICHUROV
каб. 2252
тел. 02/965 33 05


georgeАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.attu-sofia.bgАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.

Образование и кариера

2015 - доцент
2009 - доктор инженер по спец. Механика на флуидите, ТУ-София, „Числено изследване на течението в помещения и оценка на топлинен комфорт и вентилационна ефективност”
2005 - асистент, ТУ-София
2000 - маг. инж. „Топлинна и хладилна техника”, ТУ-София
2000 – маг. дипломна работа в Датски технически университет, „Натурно изследване на топлинния комфорт в офисни помещения с изместваща вентилация”

Преподавателска дейност

Основни курсове: Механика на флуидите, Изчислителна механика на флуидите.
Ръководство на дипломанти.

Научни интереси и проекти

Основни области: Микроклимат в помещения, Топлинен комфорт, Компютърно симулиране на течения в помещения, Обеззаразяване на болнични помещения, Приложения на изчислителната механика на флуидите (CFD) в оценка на топлинния комфорт и ефективност на вентилация.
Участие в проекти, семинари:
Изследване и подобряване на течения в помещения и оценка на комфорта в офиси и ефективността на вентилацията в промишлени помещения, 2003-2006.
Изследване на връзката между наличието на астма и алергии сред деца и условията на живот в помещения, 2004-2007.
Проектиране на вентилация в помещения за провеждане на лабораторни изследвания върху комфорта на обитателите (МОН, 2009-2011)

Научно – изследователски визити

2004, 2007, Числено изследване на промишлена вентилация в помещения с лабораторни камини, Университет Фриедрих Александър, Ерланген, Германия;
2010, Специализация в програмни пакети с отворен код за пресмятане на течения и горивни процеси, Технологичен Институт Карлсруе, Германия;
2011-2012 Числено изследване на ефикасността на Ултравиолетово лъчение за обеззаразяване на болнични помещения, Университет Пенсилвания, САЩ;

Инженеринг, проектиране, производство и консултации

Изследване в лабораторни и натурни условия на качествата на микроклимата, числено проектиране и пресмятане на вентилацията в сгради и промишлени помещения.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ