гл. ас. Георги Стефанов Джамбазов

(1960, София)

Образование и кариера

Завършва ВМЕИ - София през 1986 г., специалност "Хидравлика и пневматика" и същата година е избран за асистент в катедра "Хидравлични машини". В 1995г. заминава на 3-годишна специализация в Англия и напуска катедрата.

Научни интереси и проекти

Основни области:
лопатъчни хидравлични машини, компютърно моделиране. Водил е упражнения по “Водни турбини”, “Хидро- и пневмомашини и съоръжения” и др.

Брой публикации - Автор е на 6 научни публикации, от които 2 в чужбина (Унгария, Чехия).

Основни постижения: разработване на компютърни програми за изследване на хидравлични машини и системи.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ