Г. Грозев

проф. д-р Грозьо Иванов Грозев

(16.12.1934, Димитровград - 2007)

Образование и кариера

Завършва МЕИ - София през 1960, специалност "Хидравлични машини". Специализира в същата област в Швейцария (1970) и в Ленинград (1975). Защитава дисертация (к.т.н.) на тема: „Изследване върху работни колела за обратими турбомашини с ниски специфични обороти” (1970). Професионалната си дейност започва като конструктор в ДМЗ „Хр. Смирненски” - София (1960). Асистент в МЕИ - София (1962), доцент (1972) и професор по хидротурбостроене и хидравлични машини (1982). Ръководител на кат. „Хидравлични машини” (1980-92) и (1995-99). Зам.-декан на ЕМФ (1976). Експерт и консултант на Комитета по енергетика, Енергопроект и др. Научен секретар на комисия във ВАК (1986-1992г.).

Научни интереси и проекти

Основни области:
водни турбини, турбопомпи, турбокомпресори, хидро- и пневмотехника, хидротранспорт.

Брой публикации - Автор е на над 70 научни публикации, от които 15 в чужбина (Германия, чехия, Полша, Унгария, Румъния, Израел). Учебни издания: “Тръбен хидротранспорт и специални помпи” (1981), “Хидро- и пневмомашини и съоръжения” (1985, 1991), “Турбопомпи, турбокомпресори и вентилатори” (1993), “Хидравлични машини” (1994), “Задачи по ХПМЗ” и др. Ръководил е 6 успешно защитили аспиранти.

Основни научни и научно-приложни постижения: Разработване и внедряване на серия работни колела на помпи за шлам, серия малогабаритни помпи. Разработил е теория на повърхностните аератори, методика за преизчисляване на характеристиките на центробежни помпи, работещи с ненютонови течности.

Награда: - медал „100 години Каплан” - Чехия. Носител е на орден “Св. св. Кирил и Методий” I ст. и на званието почетен енергетик.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ