Г. Генчев

доц. д-р Генчо Стоянов Генчев

(02.01.1934, Казанлък)

Образование и кариера

Завършва МЕИ -София през 1961, специалност „Самолетостроене”. Защитава дисертация (к.т.н.) на тема:”Оразмеряване на осови реверсивни вентилатори” (ВМЕИ-София, 1974). Професионалната си дейност започва като военнослужещ във ВВС. Асистент по механика на флуидите в кат „Хидроаеродинамика” (1961), доцент (1975).

Научни интереси и проекти

Основни области:
газодинамика, хидравлика, механика на флуидите, хидравлични лопатъчни машини,вентилаторостроене.

Брой публикации - Автор на 32 научни публикации, съавтор на учебник и сборник със задачи по механика на флуидите. Изобретения: в областта на схемните аеродинамични решения на осови радиални вентилатори.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ