Ем. Чичов

доц. Емануил Лазаров Чичов

(13.08.1923, Кюстендил - 24.08.1996)

Образование и кариера

Завършва Държавна политехника-Со-фия през 1950. Специализира в ТУ-Дрезден (1959), в МЕИ- Москва (1965) и в Технологичния институт - Одеса (1965).Професионалната си дейност започва като ръководител на отдела по времеизмерване в Института по фина механика-София (1949). Постъпва в Държавна политехника - София като асистент в кат. „Хидроаеродинамика” (1952), доцент по хидродинамика (1966).

Научни интереси и проекти

Основни области:
механика, уреди за измерване на физико-механични величини

Брой публикации - Автор на 40 научни публикации в областта на изследването на струйни устройства, лопатъчни решетки, двуфазни течения. Принадлежи към научната школа на проф. Минчо Попов. Автор на първите и единствени по рода си у нас учебни издания: „Елементи на фината механика” (1958), „Механични часовници” (1959), „Електромеханични часовници” (1961) и др. Тези учебници оказват съществено влияние върху развитието на средното специално и висшето образование у нас в областта на механичното уредостроене.

Награди: - орден "Червено знаме на труда" (1964) и орден "Св. св. Кирил и Методий" (1968)

Инженеринг, проектиране

Участва в разработването на национален проект за нуждите на Комитета по метрология - уредба за еталониране на дебитомери (1971-72). Член на Националния научен съвет по метрология в областта на дебит и налягане.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ