Е. Агонцев

доц. д-р Емануил Павлов Агонцев
каб. 2240
тел. 02/965 24 36
eagonstevАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.attu-sofia.bgАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.

Образование и кариера

доктор, 1989, Механика на флуидите, 01.02.05
асистент, 1977, Механика на флуидите, 01.02.05
доцент, 2000, Механика на флуидите, 01.02.05

Преподавателска дейност

Основни курсове: Механика на флуидите.

Сборник със задачи по „Механика на флуидите”.

Научни интереси и проекти

Основни области: механика на флуидите, изчислителната механика на флуидите (CFD), двуфазни течения,
Участие в проекти:
“Проектиране и изработване на камера за изследване на двуфазни течения” 2008
„Изработване на методика за аеродинамични изпитания на вентилатори, която да е съобразена със световните стандарти ISO 5801:2007 и ISO 5802:2001”
“Експериментално и числено изследване на неизотермични правоъгълни турбулентни струи в ограничено пространство” 2009
Брой публикации - 10

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ