Д. Вълков

проф. д-р Димитър Славчов Вълков

(30.11.1916, с. Челопеч, Софийско - )

Образование и кариера

Завършва Машинния отдел на Университета в Загреб през 1943. Защитава дисертация (к.т.н.) на тема: „Спирална камера на хидравлична турбина с надналягане като преобразувател на потока и указател на дебита” (МВТУ - Москва, 1954). Професионалната си дейност започва като асистент в Държавна политехника (1946), доцент към кат. „Хидравлични машини”, МЕИ - София (1954). Професор по хидропредаватели и обемни машини (1968). Зам.-декан на Машинния факултет в МЕИ - София (1955). Декан на ЕМф (1965-66). Зам.-ректор на МЕИ  -София (1965-66). Ръководител на катедра „Машинно чертане” (1962-67). Ръководител на катедра „Хидравлични машини” (1974-80).

Преподавателска дейност

Основни курсове: обемни хидравлични машини, хидравлични задвижвания за металорежещи машини, хидравлични турбопредаватели

Научни интереси и проекти

Автор на над 30 научни труда в областта на хидравличните машини.
Учебни издания и монография: „Хидропредаватели” (1958); „Обемни помпи и компресори” (1969); „Оразмеряване на бутални компресори и помпи чрез съвременни статистически данни” (1973); „Хидродинамични предаватели” (1979) и др.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ