преп. Димитър Николов Петров

Образование и кариера

3авършва МЕИ - София през 1956 г., след което е избран за асистент в катедра ,,Дескриптивна  геометрия и машинно чертане". От 1957 г. е асистент в катедра "Хидравлични машини", а през 1963 г. е избран за преподавател. Работи в областта на хидрозадвижванията, Чете лекции  по  дисциплината "Хидрозадвижване". Напуска катедрата през 1965 г., поради преминаване на друга работа.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ