доц. Борис Христов Стоянов

(27.01.1911, Цариград - 1974)

Образование и кариера

Завършва висшето си образование в Неапол, специалност авиационно инженерство.
Работи вьв ВВС като ръководител на експлоатационна техника в летищата. Работи по капитално строителство в системата на промишлеността (1979). Съвместител към кат."Самолетостроене" на Държавна политехника - София (1948), където е избран за доцент (1953). При обединяването на катедри "Самолетостроене" и "Хидроаеродинамика" в обща катедра с името "Хидроаеродинамика и авиационна техника" влиза в състава на последната. След закриване на специалността "Самолетостроене" преминава на работа в катедра "Съпромат" (1959 г.).

Преподавателска дейност

Основни области:
статика и якост на самолета, бордна екипировка, съпротивление на материалите.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ