Б. Драганов

доц. Богдан Иванов Драганов

(12.05.1930, Ябланица)

Образование и кариера

Завършва МЕИ - София през 1954, специалност „Общо машиностроене”. Специализира в областта на хидравличните машини в Германия, Чехословакия и Швеция (1959-60, 1965, 1971-72). Професионалната си дейност започва като асистент в MEИ - София (1954), доцент в кат. „Хидравлични машини” (1967-90). Ръководител на кат. „Хидропневмотехника” във ВМЕИ - Габрово (1973-75).

Научни интереси и проекти

Основни области:
автоматично регулиране и управление.

Брой публикации - Автор на 34 научни публикации, от които 5 самостоятелни издания у нас и в Чехословакия. Учебни издания: „Автоматично регулирани и управление” (1979), „Хидро- и пневмоавтоматика”
Изобретения: „Трипътни миниатюрни регулатори”, „Хидравлични вибратори с висока честота и мощност”.

Награда: - орден „Св. св. Кирил и Методий” - I ст. Значка за принос в техническия прогрес от ДКНТП и др.

Инженеринг, проектиране

Участва и в проектни разработки в областта на регулирането на водните турбини, системи за изкуствено кръвообращение в Чехословакия и др. Участва като експерт по хидравлични системи за управление, при оценка на разработки на Завода за тежко машиностроене - Радомир, завод „Хидравлика” - Казанлък.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ